Trường Mầm non 19/4 được thành lập năm 1992 trên cơ sở Nhà trẻ Liên cơ. Tổng diện tích trong toàn trường hiện nay 2962m2. Trường 01 điểm trường, đóng trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Đời sống kinh tế nhân dân trên địa bàn không đồng đều, bên cạnh con em cán bộ, công nhân viên chức, còn một số là con em gia đình buôn bán và lao động mức thu nhập thấp, nhận thức của một số phụ huynh về bậc học mầm non còn hạn chế.

Để có cơ sở vật chất tương đối khang trang, trường ra trường, lớp ra lớp. Xanh-sạch-đẹp như ngày hôm nay nhà trường luôn nâng cao ý thức, phát huy vai trò tham mưu với Phòng Giáo dục-Đào tạo, Đảng ủy, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ trẻ huy động hỗ trợ nhà trường về mọi mặt, đặc biệt là nhiệt tình trong việc hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất trong nhà trường.

Trong những năm qua, trường Mầm non 19/4 luôn quan tâm đến cơ cấu tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng CSGD trẻ, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Trường đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình GDMN mới..

Trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay trường đã đạt nhiều thành tích: được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tặng Bằng khen, cờ thi đua và công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Trường học văn hóa. Công đoàn vững mạnh, được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen.