Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân tổ chức tập huấn Cổng thông tin điện tử ngày 19-11-2019.